Ուսուցիչներ

                          Աբկարյան Արեգա

                                 Փոխտնօրեն

                   Նազարեթյան Հասմիկ

                         Մաթեմատիկա

                  Բաղդասարյան Նվարդ

                               Դասվար

                        Թումասյան Արմինե

             Հայոց լեզու և գրականություն

                          Ծատրյան Մանյա

                         Ուսուցչի օգնական

 

                   Համբարձումյան Մարինե

                             Ռուսաց լեզու

              Հայրապետյան Իլյանա

                          Անգլերեն

                                         Ղուկասյան  Ալեն

             Ինֆորմատիկա և համակարգչային օպերատոր

                       Հայրապետյան Գագիկ

                                      Զինղեկ

                              Մինասյան  Լիլիթ

                             Կենսաբանություն

                           Բաղիրյան Իննա

                             Պատմություն

                     Բաբայան  Գյուլնարար

                            Տեխնոլոգիա

 

                         Զախարյան  Լիլիթ

                         Գրադարանավար