Մարտի 21

Մարտի 21-ը ռասայականության, խտրականության դեմ ուղղված պայքարի միջազգային օրն էր: Հ. Հայրապետյանը աշակերտներին ներկայացրեց ռասան որպես դասակարգ և խտրականության ձևերը: