Ուսուցիչներ

Թումասյան Արմինե

Հայոց լեզու և գրականություն

                          Ծատրյան Մանյա

 Հայոց լեզու և գրականություն, կազմակերպիչ

 

Համբարձումյան Մարինե

Ռուսաց լեզու

Հայրապետյան Իլյանա

Անգլերեն

Ղուկասյան  Ալեն

Ինֆորմատիկա և համակարգչային օպերատոր

Հակոբյան  Անատոլի

Զինղեկ

Մինասյան  Լիլիթ

Կենսաբանություն

Բաբայան  Գյուլնարար

Տեխնոլոգիա

Ղազարյան  Սվետլանա

Դասվար

Զախարյան  Լիլիթ

Գրադարանավար